Kauzy‎ > ‎

Developerská koalice ČSSD, ANO, TOP09 připravuje změny na Strahově

Ve čtvrtek 25.5.2017 zastupitelstvo magistrátu odsouhlasilo zadání změny obrovské části Strahova. Přes nesouhlas hlavní organizace pro plánování města IPR Praha se vytvořila "developerská" koalice ČSSD + ANO + TOP09 a hlasy všech svých zastupitelů návrh prosadila. Nutno říci, že s velmi vehementním podporou radních a zastupitelů TOP09 z Prahy 6 (Jílek, Smutná, Vaculík). 


Zde je text, který jsme všem zastupitelů zaslali a se kterým jsem na zastupitelstvu vystoupil:


Odmítnutí návrhu zadání celoměstsky významných změn V ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6  - Návrh zadání změny územního plánu Z 2839/00

 

Předmětem změny je obrovská plocha od konce parku Ladronka až k velkému spartakiádnímu stadionu. Tato oblast je velká přes 300 000 m2 tedy přes 30 hektarů, což je pro představu plocha 43 fotbalových hřišť!


Plocha která se má měnit

K takto obsáhlému území je v popisu předmětu změny uvedeno pouze, že cílem je „zmenšení VRÚ a korekce v oblasti Strahova; protažení Tomanovy ul. až k ul. Běžecké, území severně ponechat k rodinné zástavbě, jižní území přičlenit k parku Ladronka“


Úpravy, které jsou v tomto textu zmíněné, se ale týkají pouze malé oblasti oproti celému změnou dotčenému území to je pouze cca 5 hektarů, což činí 16% z celkového dotčeného území. Co se má stát se zbylými 25 hektary není v návrhu nijak řečeno. Přitom na tomto území se nachází 2 stadiony, fotbalová hřiště, velký autosalon a servis automobilů, beachvolejbalové kurty atd. !


Červeně vymezená plocha, ke které je v předmětu změny něco napsáno.
O tom, co má být se zbytkem plochy nevíme nic


 Návrh budoucího uspořádání přitom nové hranice funkčních ploch neobsahuje, a tak není možné vůbec říci k jakým změnám by zpracování této změny mohlo vést. U takto velké změny musí být jasně argumentováno, proč vzniká. Není vůbec jasné, co by Praha zadáním této změny sledovala.

Přitom i to málo co je v předmětu zadání uvedeno, je zcela chybné. Je zde zmíněn záměr prodloužit Tomanovu ulici. Jen tento krok by měl za následek likvidaci fotbalového hřiště, louky na lukostřelbu, hřiště na rugby a cvičiště psů.

Dále má být severní část ponechána rodinné zástavbě. To by ovšem znamenalo změnu pozemků ze zeleně na pozemky stavební. Přitom zeleň je v tomto místě velmi důležitá, protože je fakticky součástí biokoridoru který spojuje břevnovskou pláň se spodními parky Smiřického a Královka. Tomuto odpovídá i stávající územní plán, který na tomto místě vyznačuje v rámci výkresu systému ekologické stability celoměstský systém zeleně vyžadující zvláštní ochranu .

Navíc ve vyjádření MČ Praha 6, které je zároveň obsaženo v platném výstupu Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP, je požadováno z návrhu zcela vypustit funkční plochu OB. Potom ale nemá požadavek uvedený v předmětu změny „území severně ponechat k rodinné zástavbě“ vůbec žádný smysl.

 

V druhé části předmětu změny je požadováno přičlenit jižní část území, vzniklého prodloužením ulice Tomanovy, k parku Ladronka. Tato zdánlivě dobrá idea je bohužel také nesmyslná. Park Ladronka je totiž na východě neprostupně ukončen oploceným areálem kolem TV věže a dalšími objekty kolem něj (radiokomunikace, GIBS).  

To co by na tomto místě vzniklo by byl malý park bez souvislostí, využitelný maximálně pro těch pár honosných vil na úbočí a ty nově plánované domy. Vzhledem k neprostupnosti území nemá pro návštěvníky parku Ladronka toto rozšíření žádný smysl.


Nesmyslný návrh na úpravu areálu sportovišť

Poslední ideou zmíněnou v předmětu je zmenšení velkého rozvojového území -VRÚ (Co to je VRÚ?) . Zde je nutné polemizovat, zda je tento záměr vůbec chtěný. Je evidentní, že oblast Strahova, potřebuje celkový koncepční přístup. V zadání této změny však budeme řešit pouze polovinu VRÚ. Co potom bude s tou druhou polovinou – Velkým stadionem a studentskými kolejemi? To nedává smysl, toto území je nutné řešit v celku.


Modře vyznačená plocha tzv "Velkého rozvojového území" (VRÚ) Strahov.
Ta má být řešena vcelku. Žlutá oblast změny z VRÚ část salámově ukrajuje.


Jak je vidět tak předmět této změny je z části nesmyslný a z části neznámý. Jsme přesvědčeni, že v tomto stavu  není možné návrh zadání této změny schválit. To co nyní potřebujeme a o to stojí i MČ Praha 6 je zpracování studie pro celé toto území. Prosím místo schvalování této změny pověřte Vaším usnesením IPR, aby vypracoval studii tohoto území včetně sběru požadavků a dle schválené participační metodiky.

 

Je třeba připomenout fakt, který asi víte, totiž že se o toto území velmi vehementně zajímá (zajímal) pan Pelta s panem Janstou, což by asi mohl potvrdit i pan zastupitel Březina.


 zastupitel Březina (ČSSD) a šéf fotbalu Pelta (ve vazbě) při diskuzi na Strahově
šéf unie sportu Jansta v pozadí


Také je nutné připomenout, že Komise Rady hl.m. Prahy pro změny územního plánu hl.m. Prahy dne 23. 11. 2015 nedoporučuje schválit návrh zadání této změny.

 

Část zadání (červeně) je nesmyslná, o tom zbytku nic nevíme. Kdo tam co hodlá postavit ?

Neschvalujte zadání změny města, o kterém nemůžete nic vědět, dávali byste tím někomu volnou ruku pro realizaci neznámých záměrů a zhodnocení pozemků v miliardových hodnotách. Toto velmi důležité území Prahy si zaslouží lepší přístup.


Za spolky Zelený Břevnov, Pro Břevnov a Sdružení Tejnka


Michal Chylík

ą
Michal Chylík,
26. 5. 2017 1:12
ą
Michal Chylík,
26. 5. 2017 1:12
ą
Michal Chylík,
26. 5. 2017 1:12
ą
4-vru.jpg
(234k)
Michal Chylík,
26. 5. 2017 1:12
ą
Michal Chylík,
26. 5. 2017 1:12
ą
Michal Chylík,
26. 5. 2017 1:12
ą
Michal Chylík,
26. 5. 2017 1:46
Comments