Kauzy‎ > ‎

Jak Praha přichází o parkoviště

  • Po zavedení parkovacích zón bylo hojně využívané parkoviště magistrátu pronajato soukromé firmě. Proč ?
  • Na parkování nechává magistrát vydělávat soukromou firmu
  • Firma nabízí parkování od 1.10.2016 na rok, současná nájemní smlouva končí 15.11.2016. Jak je to možné ?
  • Dvě části původního parkoviště byly již dříve získaly soukromé firmy, na části již stojí bytové domy
  • Dle územního plánu má na tomto místě být park
  • Oplocený pozemek blokuje průchod místním obyvatelům
V srpnu se zavedením parkovacích zón na Praze 6, začali obyvatelé hojně využívat parkoviště na rohu ulic Nad Závěrkou a Diskařská. Parkoviště bylo každý večer zcela zaplněno majiteli aut, kteří v přilehlých modrých zónách parkovat nesměli. To však trvalo pouze do 26. září, kdy se u vjezdu na parkoviště objevila značka zákazu vjezdu a označení soukromého pozemku. Další den byl kolem parkoviště postaven plot. Oplocení parkoviště provedla firma KAA-Nad Malovankou s.r.o., které zhruba polovina parkoviště patří. Druhá polovina – pozemek 2354/1 ovšem, dle katastru nemovitostí (kopie záznamu), patří Magistrátu hlavního města Prahy. Na dotaz, jak je možné, že je oplocena i magistrátní část parkoviště, bylo jednatelem firmy KAA-Na Malovankou panem Ječmíkem odpovězeno, že má magistrátní část parkoviště pronajmutou. A skutečně v registru smluv na webu hlavního města Prahy (odkaz 1 , odkaz 2, kopie textu smlouvy) je k dohledání, že k uzavření smlouvy o pronájmu parcely 2354/1 došlo a to 16.9.2016.

Magistrát hlavního města Prahy (zastoupený Ing. Radkem Svobodou ředitelem odboru evidence, správy a využití majetku) 3 týdny po spuštění zón placeného stání na Praze 6, pronajímá veřejné parkoviště soukromé firmě, která jej vzápětí oplocuje a nabízí k placenému parkování.
Současný stav - parkování na magistrátním parkovišti za 18000 Kč ročně

Zajímavé je, proč Magistrát uzavřel s firmou KAA-Nad Malovankou s.r.o. nájemní smlouvu pouze na 1 měsíc (19.9.2016-17.10.2016). Dle databáze smluv na webu magistrátu (odkaz, kopie záznamu) však byla po skončení první měsíční smlouvy uzavřena smlouva další. Opět s platností na 1 měsíc do 15.11.2016. Text této druhé smlouvy, však do této chvíle, veřejně přístupný není. Můžeme tedy jen spekulovat, co je jejím obsahem.

Dle toho, že současný nájemce zde nabízí dlouhodobé parkování na jeden rok, musí mít jistotu, že nejméně tuto dobu bude mít pozemek k dispozici. Jak je to možné? Má již firma jistotu dlouhodobého pronájmu nebo budoucí koupě pozemku ?

Finanční stránka

Z veřejně dostupných informací na internetu (odkaz, kopie ceníku) lze dohledat, že firma KAA-Na Malovankou nabízí od 1.10.2016 pronájem jednoho parkovacího místa za 1 500kč měsíčně tj. 18 000 Kč. Kapacita pronajaté plochy je cca 80 parkovacích míst. To při plném obsazení parkoviště znamená pro firmu KAA-Nad Malovankou s.r.o. měsíční příjem 120 000 Kč. Cena měsíčního nájmu pozemku byla při tom magistrátem stanovena na 22 772 Kč bez DPH. Podaří-li se tedy firmě pronajmout alespoň polovinu parkovacích míst, jedná se o finančně docela zajímavou aktivitu.

Historie parkoviště

Současná aktivita firmy KAA-Nad Malovankou s.r.o na tomto místě není bez náhody a má návaznost na dobu nedávno minulou, kdy bylo parkoviště mnohem větší. Jak to tedy bylo:

Parkoviště bylo vybudováno před rokem 1975 a sloužilo primárně pro návštěvníky stadiónu Evžena Rošického, který se nachází v přímém sousedství jihovýchodním směrem.


Takto vypadalo parkoviště v roce 2006, kdy bylo ještě v celé původní velikosti.

Parkoviště vydrželo v nezměněné podobě zhruba do roku 2009.  Následně se začala jeho plocha zmenšovat. Západní část parkoviště (na obrázku níže plocha č. 3) byla totiž zakoupena investorem AYOR-development a.s. a vyrostly zde dva nové bytové domy.


Takto vypadá parkoviště nyní po odkoupení necelé půlky pozemku a výstavbě dvou bytových domů firmou AYOR-development a.s.

Po výstavbě bytových domů zůstal zbytek parkoviště i nadále volně přístupný a byl postupně více a více k parkování využíván.  Svoji roli plnilo velmi dobře například v době pravidelného čištění ulic.

Pravděpodobně někdy v této době, ale došlo k další majetkové změně, kdy byla další, tentokrát východní část parkoviště  (na obrázku níže plocha č.2)  magistrátem prodána firmě KAA-Nad Malovankou s.r.o.  Dle informace Odboru dopravy MČ Praha 6 byl tento prodej uskutečněn s nesouhlasem  MČ Praha 6.

Bez zajímavosti není, že z rejstříku firem je jasná personální a pravděpodobně i majetková provázanost firmy KAA-Nad Malovankou s.r.o. s firmou AYOR-development a.s. která dříve koupila západní část parkoviště. Vizualizace vztahů mezi firmami dle serveru podnikani.cz.

Tím se dostáváme do současnosti, kdy je poslední zbývající část pozemku (plocha č.1)  Magistrátem pronajata firmě KAA-Nad Malovankou s.r.o. To jste se již dočetli na začátku článku.


Současná parcelace pozemku a majetkové vztahy.

Co bude dál ?

Z rejstříku firem je evidentní, že majitelé firmy KAA-Nad Malovankou s.r.o. se zabývají především developerskou činností. Dá se tedy předpokládat, že po získání celé plochy parkoviště do jejich vlastnictví, budou tento pozemek chtít zastavět, tak jak to udělali v jeho západní části. Jediné co jim bude bránit je současný územní plán, který pro tuto plochu předepisuje využití jako park s dodatkem, že se jedná o zeleň vyžadující zvláštní ochranu.

Současný platný územní plán pro tuto plochu

Autoři územního plánu, měli pravděpodobně v úmyslu na místě parkoviště realizovat park a tím propojit park Královka s parkem Smiřického. To se však nestalo a místo toho jsme svědky trendu opačného. Kromě hrozící zástavby, pronajmutím a oplocením magistrátní části parkoviště je znemožněn přímý průchod mezi oběma parky. Při tom tento, městu patřící koridor, byl při procházkách místními obyvateli hojně využíván.

Územní plán se dá ale změnit anebo třeba počkat, až začne platit územní plán nový. V nově připravovaném územním plánu (MPP) totiž, jaká to náhoda, již tato plocha přestává být parkem a je určená k zástavbě.


Navrhovaný územní plán pro tuto plochu

Pokud ke změně územního plánu nakonec skutečně dojde, dá se očekávat, že zde nebude ani parkoviště,
ani park, ani možnost průchodu pro pěší, ale místo bude developerem zastavěno.

autor: Michal Chylík, spolek Zelený Břevnov
ą
Michal Chylík,
30. 10. 2016 16:46
Ċ
Michal Chylík,
30. 10. 2016 16:45
ą
Michal Chylík,
30. 10. 2016 16:45
ą
Michal Chylík,
30. 10. 2016 16:45
ą
Michal Chylík,
30. 10. 2016 16:46
Comments