Kauzy‎ > ‎

Dva příběhy o parku Královka, květinách, sáňkování a participaci

aneb o tom jak dobrý úmysl sklidil negativní reakci díky nulové komunikace s obyvateli

Příběh první: Jak to doopravdy bylo

Ve čtvrtek 13.10. odpoledne procházíme s rodinou parkem Královka směrem na tramvaj, když nás do očí udeří pohled na rozoraný trávník. Oraniště je v místě nejprudšího svahu. Nejde nám do hlavy, co to má být, co se na místě chystá.

Zoraný park Královka
Obrázek 1 - Prvotní šok - rozoraný park Královka

Oraniště si samozřejmě všimli i ostatní obyvatelé v okolí a vzhledem k úplné absenci informací začíná probíhat emailová komunikace, objevují se příspěvky na sociálních sítích (odkaz).  V diskuzích se spekuluje, co se bude v parku dít. Objevují se i obavy ze zastavění parku. Snažím se v pátek 14.10. odpoledne volat na MČ Praha 6 a získat informace od Odboru životního prostředí. Bohužel se nic nedozvím, telefon zvedne sekretářka, všichni ostatní jsou u senátních voleb. O víkendu tak pokračuje tápání obyvatel po účelu změn, které v parku Královka probíhají.

V pondělí 17.10.  ráno se na Odbor životního prostředí dovolávám a získávám první informace. Jde prý o projekt kvetoucí louky, realizace je zahájena, počítá se s oplocením prostoru zhruba na 1 rok. Snažím se referentce sdělit, že ač se mi záměr vcelku líbí, není pro dané místo vhodný, protože tento prostor místní užívají v zimě k sáňkování a zbývající část roku k venčení psů. Rovněž popisuji probíhající komunikaci okolních obyvatel i jejich další obavy například z alergií na kvetoucí rostliny. Referentka slibuje umístění informačních cedulí a další projednání v rámci Odboru ŽP. Výsledkem je umístění informačních cedulí v parku, nicméně záměr zůstává i nadále v nezměněné podobě.
Obrázek 2 - Informační tabule umístěná po rozhořčených reakcích občanů

Místní obyvatelé se proti plánu organizují, výsledkem je mimo jiné i tento článek z 20.10. na idnes.cz . Část místních obyvatel zasílá email starostovi Ondřeji Kolářovi s žádostí o vysvětlení a o schůzku. Starosta Ondřej Kolář pozvání na schůzku přijímá a setkává se v sobotu 5.11. dopoledne přímo v parku s místními obyvateli. Slibuje, že bude v parku možné sáňkovat i tuto zimu.

Zhruba týden poté píši znovu na Odbor ŽP s dotazem, jestli došlo k úpravě záměru. Dostávám odpověď, že o slibu starosty nic nevědí, k úpravě projektu nedošlo. Probíhá další mailová komunikace, nakonec dostávám 15.11. dobrou zprávu, že bylo upuštěno od oplocení budoucí louky a zimní užívání svahu tak bude i letos možné - s tím, že případné změny napáchané sáňkujícími na právě zaseté louce budou opraveny jarním dosetím. Šířím informaci dál. Mám radost, moje děti větší.

Zůstává však ve mně hořká pachuť a otázka proč muselo dojít k měsíc trvajícímu úsilí mnoha zúčastněných. A také vědomí, že výsledné řešení není pro místní rozhodně  ideální.  K tomu se přidává obava, co se bude dít, až příště vznikne na úřadě MČ Praha 6 nějaký podobný záměr.

Pojďme si představit, jak by se celý příběh mohl stát, kdyby došlo ke komunikaci s občany.

Příběh druhý: Jak to mohlo být

Odbor životního prostředí informuje o záměru realizovat v parku Královka květinovou louku prostřednictvím webových stránek, emailu na adresu místních spolků a obyvatel i umístěním informační tabule. Pro vyjádření občanů je ponechán čas 14 dnů.

Na uveřejněný kontakt místní obyvatelé posílají svoje názory a připomínky. Po zpracování připomínek vyplynou tato fakta:

 • Místo (na obrázku č.1), kde má vzniknout květinový záhon, je pro realizaci nevhodné.
  • Od nepaměti je toto místo v zimě využíváno pro sáňkování a bobování. Lepší místo v širokém okolí není.
  • Tento trávník hojně využívají pejskaři k venčení svých miláčků.
  • Obyvatelé sousedících okolních domů mají obavu z alergických reakcí na pyl z kvetoucí louky.

 • V parku jsou další možná místa pro realizaci záměru.

 • Nejbližší další trávník (na obrázku č.2) západním směrem také není zcela vhodný.
  • Je sice dále od obytných budov, takže alergie není takový problém.
  • Na této ploše místní rádi pořádají pikniky, protože je rovinatá a poměrně daleko od komunikací.
  • I na této ploše si často hrají psy.

 • Poslední velká travnatá plocha (na obrázku č.3) nejblíže zastávce Malovanka je pro záměr nejvhodnější.
  • Plocha je nejdále od obytných domů, alergie tedy není problém.
  • Plocha tohoto trávníků není místními téměř vůbec užívána. Je pro ně příliš blízko hlavní silnici.
  • Blízkost hlavní silnice je pro záměr naopak plusem. Květinový záhon bude viditelný pro více lidí.
Obrázek 3 - Pohled na park Královka a tři možná umístění květinové louky

Odbor životního prostředí na základě zjištěných skutečností upravuje projekt a přesouvá jej na plochu č.3. O této změně opět informuje obyvatele a místní spolky prostřednictvím webu, emailu a informačních tabulí.

Projekt je ke spokojenosti všech realizován.

A přitom :
 • Výsledná změna parku je lepší než bylo navrhováno.
 • Celá komunikace byla kratší než tomu reálně bylo.
 • Spolupráce s MČ Praha 6 probíhala v konstruktivním a partnerském duchu.
 • Nedošlo ke zbytečným konfrontacím a rozčíleným reakcím občanům.
 • Nedošlo k negativním reakcím v médiích a sociálních sítích.
 • Na jaře by se nemusela louka opravovat a dosívat. 
 • Pan starosta Kolář mohl zůstat v sobotu dopoledne doma s rodinou :-).
Tak co myslíte? Nestojí za to, aby Úřad MČ Praha 6 s občany spolupracoval a informace o záměrech dával předem k diskuzi? Já a další lidé z občanských iniciativ Prahy 6 si myslí, že ano.

A jaký z příběhů bude příště ten skutečný?

To nevím, ale spolek Zelený Břevnov a mnoho dalších spolků se snaží, aby to byl ten druhý. Ten, ve kterém radnice s občany spolupracuje a společně dojdou k co možná nejlepšímu výsledku. Proto jsme již na jaře oslovili pana starostu Ondřeje Koláře s návrhem, jak bychom si účast občanů na současné a budoucí podobě Prahy 6 představovali. V současné době probíhá debata mezi spolky a panem starostou v rámci pravidelných setkání spolků. Další setkání je již 24.11.2016 ve Skleněném paláci.

Návrh spolků, jak si spolupráci mezi občany a radnicí představují, najdete na společném webu spolků v části participace  http://www.praha6.org/participace.html .

18.11.2016

Michal Chylík
Zelený Břevnov, o.s.


Comments