O nás

Spolek Zelený Břevnov jsme se sousedy založili v roce 2013. Bezprostředním impulsem byl odpor k plánovaným stavebním projektům v blízkých parcích. Naším hlavním cílem je ochrana životního prostředí v našem okolí a v celém Břevnově. Životní prostředí přitom nevnímáme pouze jako plochy zeleně, ale i jako celou okolní městskou krajinu.
Máme Břevnov a celou Prahu 6 rádi a považujeme za velké štěstí, že je naším domovem. Zdědili jsme po svých rodičích Břevnov sice trochu ošuntělý, ale pro nás krásný a plný zeleně. Postupně začala "ošuntělost" z Břevnova mizet a Břevnov se stal jedním z nejhledanějších míst na bydlení v Praze. To však vzbuzuje nebývalý apetit investorů, kteří se snaží všude možně, kde by to jen mohlo jít, realizovat svoje projekty. Nechceme, aby tímto procesem byl jedinečný genius loci Břevnova zničen a proto se v rámci svých možností snažíme připravovanou výstavbu sledovat a vytvářet tlak na instituce státní správy a samosprávy, aby nepřiměřenou stavební činnost regulovali.

za spolek Zelený Břevnov

Michal Chylík
předseda výboru spolku