Akce‎ > ‎

Jaký chceme mít Břevnov za 10, 20 či 30 let ?

Spolky Zelený Břevnov, Pro Břevnov a Sdružení Tejnka pořádají v pondělí 20.6. 2016 v 19 hodin v sále restaurace Na Hrádku, Šlikova 15 veřejnou diskuzi na téma dalšího rozvoje Břevnova. Tato akce má čistě občanský charakter a není pořádána městskou částí Praha 6 ani žádnou z politických stran. Cílem setkání je informovat a zapojit do diskuze co největší okruh lidí. Celá diskuze se bude týkat území Břevnova (v obrysech katastrálního území) jiná území nebude možné v diskusi obsáhnout. 

Proč právě nyní ?

V současné době se jak na radnici Prahy 6, tak na magistrátu hlavního města Prahy, připravují zásadní dokumenty, které budou určovat další rozvoj města. Jedná se o tyto dokumenty:

Strategický plán Prahy 6
Praha 6, pod vedením radní Smutné připravuje Strategický plán Prahy 6. Jedná se o dokument, který má dlouhodobě stanovit rozvojová místa a rozvojové projekty na území Prahy 6. Na rozdíl od strategického plánu hlavního města, má být strategický plán Praha 6 poměrně konkrétní a je v něm prostor pro uplatnění vlastních myšlenek. Radní Smutná je participaci s občany nakloněna, o čemž svědčí i možnost osobních konzultací a sběr dat pomocí dotazníku - více na webu Prahy 6.

Metropolitní plán Prahy
Institut plánováni a rozvoje (IPR) dokončil přípravu návrhu nového územního plánu - Metropolitního plánu Prahy (MPP). Nový územní plán má nahradit ten stávající nejpozději do roku 2020. Územní plán je z principu jedním z nejdůležitějších dokumentů v rámci rozvoje města. Definuje, kde je možné stavět a kde ne. Určuje velikost možné zástavby, množství zeleně a celou řadu dalších zásadních regulací. V současné době se s návrhem seznamují městské části a mají možnost jej v této fázi ovlivňovat. Občané a spolky budou mít možnost MPP připomínkovat až později, v rámci oficiálního projednávání dle stavebního zákona.
Návrh je k dispozici  na stránkách IPR - http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan nebo na stránkách Pirátské strany https://mup.pirati.cz/cs/metropolitni-plan.html

Myslíme si, že pokud budeme schopni svoje požadavky a názory na rozvoj Břevnova a na obsah navrhovaného metropolitního plánu formulovat, máme slušnou možnost je v rámci diskuse s odpovědnými osobami na Praze 6 (radní Smutná) popřípadě na magistrátu (radní Kolínská) prosadit. Rozhodně si myslíme, že je správná doba, kdy má smysl se o to pokusit a být slyšet.

Jaký bude program setkání?

Nikdo z pořádajících spolků bohužel není odborníkem na územní plánování a územní rozvoj. Setkání tedy rozhodně nebude přednáškou s konkrétním vysvětlením nového metropolitního plánu. Bude to spíše volná diskuse, která bude mít zhruba těchto pět částí:

 1. Úvod
  - Budou vysvětleny základní pojmy a popsána situace, ve které se nacházíme.

 2. Metropolitní plán 
  - Obecné informace o stavu a procesu přípravy metropolitního plánu. K tomuto bodu přijal pozvání Michal Křivohlávek z neziskové organizace Arnika, kde se územním plánem zabývá a podělí se s námi o novinky a možné varianty dalšího osudu metropolitního plánu.
  - Podíváme se návrh metropolitního plánu a pokusíme se vyhledat, jaké změny nám do Břevnova přináší. Tento bod má vzhledem ke složitosti nového metropolitního plánu dost nejistý výsledek, nicméně snad nějaké dílčí poznatky získáme.

 3. Konkrétní místa v Břevnově a jejich další možný rozvoj
  - Budeme se věnovat konkrétním zajímavým místům v Břevnově a diskutovat jejich možný rozvoj a předávat si mezi sebou informace o jejich současném stavu. Zde je na nejvýš vhodné abyste sami přišli se svými návrhy a myšlenkami. Pro inspiraci nabízíme například:
  - točna Královka
  - park Plivátko
  - fotbalové hřiště FC Břevnov 1906  jeho další osud
  - oblast na východ od televizní věže
  - zakrytí křižovatky Malovanka
  - okolí Vypichu, stadion Ploché dráhy

 4. Co nám v Břevnově chybí
  - Zkusíme se zamyslet nad tím, co v Břevnově není a co by zde být mělo nebo mohlo. Opět je to bod, kde je potřeba, abyste přinesli svá témata o kterých budemem diskutovat. Jako příklad můžeme uvést například potřebu vzniku komunitního centra.

 5. Shrnutí, volná diskuze

Pokud by někdo měl zájem doplnit další bod, popřípadě nějaké téma sám prezentovat, je to samozřejmě možné. V tomto případě prosím pište na zelenybrevnov@volny.cz.

Poklady a zajímavé odkazy

Metropolitní plán


Strategický plán Praha 6

Na závěr jedna prosba. Nemáme jak vytisknout výkresy územního plánu k nahlédnutí na tomto setkání, pokud byste někdo měli možnost tisknout formát A2 nebo větší, tak se prosím ozvěte na zelenybrevnov@volny.cz. Děkujeme.


ą
Michal Chylík,
27. 6. 2016 8:14
ą
Michal Chylík,
27. 6. 2016 8:14
ą
Michal Chylík,
27. 6. 2016 8:14
ą
Michal Chylík,
27. 6. 2016 8:14
Ċ
Michal Chylík,
27. 6. 2016 8:14
Ċ
Michal Chylík,
13. 6. 2016 10:40